หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2560 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)