หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เอกสารประมาณราคาประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2560 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)