หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ข้อบัญญัติเรรื่องงบปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)