หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.บางมัญ [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการจัดทำแผนการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)