หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประกาศเรื่องรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลบางมัญ สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น(ฉบับที่2)พ.ส.2561 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาางมัญ ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)