หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เพิ่มเติมครั้งที่1 ปีพ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนดำเนินงานประจำปี2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.บางมัญ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)