หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบางมัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
 
 

 
 
   
 
     
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีฯ ประจำปี [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก.อบต.บางมัญ [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประชาสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือฟื้นฟูระยะ [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบป [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ผู้ว่าสิงห์บุรีจังหวัด สิงห์บุรี นำทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
แผนการจัดเก็บขยะอันตราย ในพื้นที่ อบต.บางมัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ลงพื้นที่ช่วยเหลือช่วยบ้านที่ประสพภัยน้ำท่วมขังหมู่ท [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ลงพื้นที่ช่วยเหลือช่วยบ้านที่ประสพภัยน้ำท่วมขังหมู่ท [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ลงพื้นที่ช่วยเหลือช่วยบ้านที่ประสพภัยน้ำท่วมขังหมู่ท [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ร่วมจุดเทียนชัย เนื่องโดยวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันสวร [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตำบลบางมัญ [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ [ 4 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
   

 
อบต.โรงช้าง การส่งข้อมูลรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คอทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส อ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวไผ่ ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 25647 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   

 
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]