หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ1) หมู่ที่ 6 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองบางพาน (บางสำราญ บ่อ2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 766 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,596 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 30 ก.ย. 2564 ]โครงการขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ1) หมู่ที่ 6 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ1) หมู่ที่ 6 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการขุดลอกหนองบางพาน (บางสำราญ บ่อ2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15