หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) รหัสครุภัณฑ์ 420-48-0006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) รหัสครุภัณฑ์ 420-48-0006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียนหมายเลข กข 5833 สห. เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและติดตั้งเพิ่มเติม ทะเบียนหมายเลข 80-9541 สห เลขครุภัณฑ์ 001-57-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มและอาหารกล่อง สำหรับให้บริการผู้ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]

  (1)