หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญพร้อมโปรแกรมจัดการเว็ปไซต์ระยะเวลาจ้าง 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายก อบต.บางมัญ) รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0014 จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดหาเวที, เครื่องเสียงพร้อมไฟประดับตกแต่ง, ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง , ไฟประดับสถานที่จัดงาน และเครื่องปั่นไฟ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำกระทงพร้อมตกแต่งขบวนรถ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ, วัสดุอุปกรณ์มรการจัดกิจกรรม และถ้วยรางวัล 4 ถ้วยและสายสะพาย 4 เส้น ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการติดเวที, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และป้ายในกิจกรรมขบวนแห่กระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณจัดงาน สถานที่ลอยกระทง โต๊ะ เก้าอี้ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมารำวงย้อนยุคและจ้างเหมาเครื่องแห่รถขบวน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียนหมายเลข 80-9541 สิงห์บุรี เลขรหัส 001-57-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7