หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบางมัญ
การศึกษาในตำบลบางมัญ
ศาสนสถานในตำบลบางมัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

 
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำตะแกรงเหล็กคัดขยะ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำตะแกรงเหล็กคัดขยะ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการต่างๆของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่างๆของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-9541 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาเครื่องดนตรี เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางมัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางมัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า(เครนสลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า(เครนสลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) สำหรับใช้ในราขการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการต่างๆของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการต่างๆของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการต่างๆ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัพสำหรับคนพิการ (ห้องน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผนังแนวเพื่อป้องกันเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผนังแนวเพื่อป้องกันเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผนังแนวเพื่อป้องกันเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์) เพื่อใช้สำหรับการจัดประชุมและอบรมในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านสามแยกศาลเจ้าแม่ละอองสำลี หมู่ที่ 6 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อให้มีวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในราชการของหน่วยงาน ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) บริเวณบ้านนายอาทิตย์ ประทุมชาติ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยกลางหมู่บ้าน (จุดที่ 1) บริเวณบ้านนายศักดิ์ บุญทำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนพิการด้านต่างๆของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 27
 
       
เริ่มนับ วันที่ 11 ธ.ค. 2558
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 087-0363006
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10